Elektro metalizacija kovin, karbidov in oksidov

remet200
 
Postopke metalizacije smo pričeli koristiti davnega leta 1972.

Prilagodili smo se zahtevam v industriji, ki narekujejo izboljšanje metalizacije in sicer pod visokimi pritiski, z namenom poboljšati:

  • proti obrabne lastnosti  z materiali: Wolfram karbid, Cromov oksid, Aluminijev oksid, Broni itd.
  • proti korozivne lastnosti z materiali: Cink, Aluminij itd.
  • elektro prevodnost z materiali: Kositer, Baker itd.